Doanh nghiệp

Nơi tổng hợp những Case Study của những doanh nghiệp nổi tiếng tại Việt Nam và trên thế giới!

ADIDAS-1: ĐI TRƯỚC THỜI ĐẠI?

Năm 2005, sau ba năm phát triển sản phẩm, Adidas công bố sự ra mắt của Adidas-1, sản phẩm chạy giá 250$ có sử dụng một máy cảm biến máy tính ở gót chân để điều chỉnh số lượng đệm trong thời gian thực 1000...

Read more

Có thể bạn quan tâm

Cuộc thi lớn nhất về Case Study

Đối tác của chúng tôi