Doanh nghiệp

Nơi tổng hợp những Case Study của những doanh nghiệp nổi tiếng tại Việt Nam và trên thế giới!

ADIDAS-1: ĐI TRƯỚC THỜI ĐẠI?

ADIDAS-1: ĐI TRƯỚC THỜI ĐẠI?

Năm 2005, sau ba năm phát triển sản phẩm, Adidas công bố sự ra mắt của Adidas-1, sản phẩm chạy giá 250$ có sử dụng một máy cảm biến máy tính ở gót chân để điều chỉnh số lượng đệm trong thời gian thực 1000...

Read more

Cuộc thi lớn nhất về Case Study

Đối tác của chúng tôi