Kiến thức tổng quan

Bạn mới tìm hiểu về Case Study? Hãy bổ sung những kiến thức về Case Study cho bản thân tại đây!

CASE STUDY VÀ NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

CASE STUDY VÀ NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

Chính thức được ra đời vào năm 1912 tại trường đại học Harvard, bạn có biết rằng Case Study đã thay đổi tư duy của cả một nền giáo dục nặng tính lý thuyết và giáo điều như thế nào không? Hãy cùng khám phá những...

Read more

Cuộc thi lớn nhất về Case Study

Đối tác của chúng tôi