Case Study

Khám phá kho tàng Case Study đa dạng và có giá trị trên mọi lĩnh vực!

[FREE E-BOOK] MỘT SỐ VÍ DỤ CASE STUDY

[FREE E-BOOK] MỘT SỐ VÍ DỤ CASE STUDY

“Knowledge isn’t power until it is applied” – Tri thức chưa có sức mạnh chừng nào còn chưa được áp dụng. (Dale Carnegie) Là một sinh viên, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam, các bạn trẻ không chỉ cần điều chỉnh phương pháp...

Read more

ADIDAS-1: ĐI TRƯỚC THỜI ĐẠI?

ADIDAS-1: ĐI TRƯỚC THỜI ĐẠI?

Năm 2005, sau ba năm phát triển sản phẩm, Adidas công bố sự ra mắt của Adidas-1, sản phẩm chạy giá 250$ có sử dụng một máy cảm biến máy tính ở gót chân để điều chỉnh số lượng đệm trong thời gian thực 1000...

Read more
Page 4 of 4 1 3 4

Cuộc thi lớn nhất về Case Study

Đối tác của chúng tôi