Qua fanpage CLB Nhà Kinh Tế Trẻ - Đại học Kinh tế Quốc dân (YEC-NEU)
Qua bạn bè
Qua Group Cộng đồng Case Study
Khác
Nam
Nữ
Khác
Nam
Nữ
Khác
Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4
Đã ra trường
Nam
Nữ
Khác
Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4
Đã ra trường
Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4
Đã ra trường
Nếu CÓ, bạn hãy làm theo hướng dẫn trong đường link sau đây:
Nếu KHÔNG, bạn hãy tiếp tục điền đơn theo hướng dẫn dưới đây của Ban Tổ Chức
Đội mình ĐÃ SỬ DỤNG dịch vụ “Hỗ trợ ghép đội”.

ĐĂNG KÝ

Để sải cánh tiên phong và vươn tới những đỉnh cao khó lòng chạm tới, bắt buộc những cánh chim thủ lĩnh phải có sự trí mẫn và bản lĩnh. Mảnh ghép trọn vẹn mang tên HÀNH TRÌNH KINH DOANH 2022 sẽ hoàn thiện bức tranh vươn cánh đầy vẻ vang và tươi sáng trong cuộc đời của bạn.

THỂ LỆ GHÉP ĐỘI.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Tên nhóm của bạn:

a. Trưởng nhóm

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày sinh:

SĐT:

Email cá nhân:

LƯU Ý: Thí sinh cần điền chính xác email vì BTC sẽ gửi các thông tin liên quan tới cuộc thi thông qua địa chỉ email này.

Link Facebook:

Bạn là sinh viên năm mấy:

Sinh viên trường:

Chuyên ngành học:

Thành tích, hoạt động nổi bật của bạn (nếu có):

Link CV của bạn (nếu có): (Link Google Drive đã mở quyền truy cập)

TÌNH TRẠNG GHÉP ĐỘI

Bạn có muốn sử dụng dịch vụ “Hỗ trợ ghép đội” của Ban Tổ chức không?

b. Thành viên thứ hai

c. Thành viên thứ ba

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày sinh:

SĐT:

Link Facebook:

Email cá nhân:

Bạn là sinh viên năm mấy:

Sinh viên trường:

Chuyên ngành học:

Thành tích, hoạt động nổi bật của bạn (nếu có):

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày sinh:

SĐT:

Link Facebook:

Email cá nhân:

Bạn là sinh viên năm mấy:

Sinh viên trường:

Chuyên ngành học:

Thành tích, hoạt động nổi bật của bạn (nếu có):

Link CV của bạn (nếu có):
(Link Google Drive đã mở quyền truy cập)

CÂU HỎI VỀ CUỘC THI

Các bạn biết đến cuộc thi thông qua đâu?

Các bạn tham gia cuộc thi với mục đích/mong muốn gì? 

Link CV của bạn (nếu có):
(Link Google Drive đã mở quyền truy cập)