Tag Archives: #bitcoin

SƠ LƯỢC VỀ BITCOIN

Giới thiệu Bitcoin là một khái niệm còn khá mới mẻ với hệ thống tiền tệ toàn cầu. Cách mà Bitcoin bước vào hệ thống này – với tư cách là một đơn vị tiền tệ cũng như là một mạng lưới thanh toán cho chính loại đơn vị tiền tệ đó – đã tạo nên một cơn sốt thực …

Đọc thêm »