Tin tức

WEBINAR #4 x AB InBev: ĐÓN ĐẦU KỶ NGUYÊN SỐ

CHỦ ĐỀ Hiện nay, Logistics đóng vai trò quan trọng và cần thiết đối với sản xuất, cung ứng dịch vụ. Logistics đáp ứng sự phát triển của ngành sản xuất đặc biệt sản xuất hàng tiêu dùng nhanh. Việc phát triển FMCG đặt ra...

Read more
Page 2 of 10 1 2 3 10

Cuộc thi lớn nhất về Case Study

Đối tác của chúng tôi