Giới thiệu

Hành chính-Nhân sự

Mô tả Là bộ phận quản lí, đánh giá hoạt động của nhân sự tại CLB, đưa ra các dự án đào tạo để đảm bảo, nâng cao kĩ năng và chất lượng công việc cho thành viên YEC. Đồng thời phụ trách xử lí,...

Read more

Ban Chuyên Môn

Mô tả Là đầu não của CLB, nơi trực tiếp lên nội dung, ý tưởng cho mỗi hoạt động, chương trình của CLB. Ban Chuyên Môn đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu và phát triển, phổ cập kiến thức chuyên môn và...

Read more

Ban Đối Ngoại

Mô tả  Là đại diện cho hình ảnh của YEC tới các đối tác doanh nghiệp, với trách nhiệm đàm phán, đem về cho CLB những quyền lợi về hỗ trợ tài chính, truyền thông, bảo trợ chuyên môn,… Sứ mệnh ban Là cầu nối...

Read more

Ban Chương Trình

Mô tả Là nơi hiện thực hóa những ý tưởng trên giấy tờ thành hiện thực. Ban chương trình có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công của một dự án cũng như hình ảnh của YEC/CLB trong chương trình. Với...

Read more

Cuộc thi lớn nhất về Case Study

Đối tác của chúng tôi